ضربات فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

صورت خاموش در برابر امواج بی پایان از دشمنان مرگبار. اجتناب از در نیمه رباتها قاتل و تیراندازی لیزر هواپیماهای بدون سرنشین اره، انتخاب کنید تا به ارتقاء برای غوغا و حملات لیزری، و مراقب برای شهاب سنگ! جمع آوری از orbs قرمز پشت از رباتها قاتل برای نقاط باقی مانده است. ثبت کردن نمره خود را در پایان ببینید که در آن شما در میان دیگران رتبه

کنترل بازی:

بازی بازی به بازی با موس خود را.

ShootingActionSpaceSpaceshipAlienFunny