Không gian Odyssey Solitaire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Mới trò chơi solitaire với hai loại trò chơi và nhiều cấp độ. Di chuyển từ một hành tinh khác và trở về Trái đất, nơi Grace đang chờ đợi. Có hai mươi hành tinh với 5 cấp độ trong mỗi, do đó mức 100 trong tổng cho niềm vui liên tục của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

CardsAndroid DefaultSpaceOdysseySolitaire