فرصت های شغلی فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فضانورد برونو کاوش سیاره عجیب و غریب است که توسط گونه های مختلف از سراسر جهان برای پیدا کردن گنج کیهانی او تا به حال یک رویا در مورد جمعیت. ماموریت شما این است برای کمک به او در سفر خود!

کنترل بازی:

ماوس

PuzzleAdventureSpace