Không gian bóng Cosmo Dude Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bắn bóng rổ vào vòng như bạn cố gắng để làm cho tất cả các bức ảnh khác nhau góc cạnh bạn 'lại được.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SportsSpaceBallBasketballAlienAndroid CosmoDude