مرتب کردن بر اساس کاشی من نیا و جین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

زن و شوهر است پرماجرا ترین نوسانی هنوز هم است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsSeriesSortTilesTarzanJane