مرتب کردن بر اساس کاشی من نیا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

نیا و باند نیاز دارد برخی از مرتب سازی دوباره.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleSeriesSortTilesTarzan