Sắp xếp gạch của tôi Sherk Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Shrek, Fiona, Donkey và anh chàng nhỏ cần phải được sắp xếp ra đúng cách.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleKidsSeriesSortTilesSherk