مرتب کردن بر اساس کاشی من پینوکیو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

کاشی پینوکیو 'باید فورا طبقه بندی شده اند

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesSortTilesPinocchio