Sắp xếp gạch của tôi Cô bé Lọ Lem Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Giúp cô có được sắp xếp trước khi bóng lớn đến kết thúc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác

PuzzleKidsSeriesSortTilesCinderella