مرتب کردن بر اساس من کاشی Aristocats بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   121 92.31% with 13 votes

تکمیل پازل این گروه از گربه شخص مقتدر در جامعه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesSortTilesAristocats