Sonicare לילדים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

המטרה שלך היא ניקוי השיניים שלך יש פה בריא. לשמור על לחץ על כפתור עכבר השמאלי כדי להשתמש במברשת השיניים שלך ולחסל את כל האלמנטים הלא בריאים מהשיניים.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

Mouse SkillAdverSonicareKids