Sonic Tetris Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Đây là Soinc Tetris trò chơi, nhu cầu của bạn để điền vào tất cả các không gian trong một dòng để có được những dòng biến mất.

Điều khiển:
Trò chơi được chơi với các mũi tên.

PuzzleArcadeTetrisSonic