صوتی توپ نورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2921 58% with 50 votes

صوتی فقط یک ضربه توسط یک حباب و در داخل آن به دام افتاده بود. او نه می تواند حرکت کند و پرش مانند او استفاده می شود. او فقط می تواند خود را مانند یک توپ رول. دم در منتظر است در انتهای دیگر انتظار صوتی به ملاقات با او. راهنما رول صوتی به دم با استفاده از عناصر در اطراف او.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSonicAndroid DefaultRollingBall