جراحی تنها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این مرد در تعطیلات در کوه بود، اما به دلیل عدم توجه او را به ناخن پا. که او را باعث آسیب بزرگ و به دلیل است که او نیاز به کمک شما. او برای اورژانس در کابینه خود آمد. شما باید تمام ابزار خود را یک به یک برای کمک به این پسر فقیر از شر درد خلاص شدن از شر استفاده کنید. کنترل: عملیات این تنها مرد با موس خود را.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Sole