ریفت خورشیدی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی 25MB است که احساس می کند مانند های Wii. دشمنان ساقه

کنترل بازی:
WASD به حرکت می کند. ماوس به هدف و شلیک کنید.

ShootingAdventureActionPlatformsSolarRift