صوفیه اولین دندانپزشک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

صوفیه اول مشکلی با دندان خود را پس از خوردن بیش از حد بسیاری از شیرینی سلطنتی. پادشاه رولاند II از پادشاهی دندانپزشک enchance پادشاهی او را فرستاده تا بر این اساس درمان می شود. در این بازی بزرگ شما اسرار دندانپزشکی مدرن یاد بگیرند، یعنی که دندان تمیز، پوسیدگی درمان و تنها آنهایی را که نمی تواند treated.Follow دستورالعمل در بازی و صوفیه دوباره می تواند لبخند را جایگزین! سوئیچینگ رنگ دیوار، سمت راست تصویر زمینه، بستر ثبت و گنجه را انتخاب کنید و سازماندهی کل اتاق خود را به عنوان شما رو دیدم. آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Sofia First Dentist