جراحی صوفیه پا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

عجله کن! کوچک صوفیه است تصادف کردم و injured.You نیاز به گرفتن بهترین تصمیم در مورد treatment.So مناسب، تصمیم گیری های خود را برای بیمار در این شانس game.Good عمل جراحی بسیار مهم است و یک بازی هم بزرگ است این بازی به عمل جراحی! کنترل: در این بازی شما مجبور به استفاده از موس خود را به نجات شاهزاده خانم به صوفیه.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Sofia Foot Surgery