فوتبال توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   242 92.31% with 26 votes

فوتبال توپ است که یک بازی فوتبال عادی نیست. در این بازی فیزیک به شما مجبور به استفاده از کار گروهی برای ضربه زدن به داور با توپ و گرفتن یک کارت قرمز. سعی کنید برای تکمیل تمام 36 سطح با 3 ستاره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerFootballAndroid Balls