ماریو Snowys 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

این برف هم دوباره. ماریو و شاهزاده با هم در پلت فرم بازی. ناگهان، به
هیولا آمد و شاهزاده خانم در قفس قفل شده است. راهنما ماریو نوبه خود تمام کسانی که هیولا به گلوله برفی و ضربه
آنها را به زمین میشه

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
نوار فضا به ساقه برف.

ArcadeMarioActionPlatformsPrincessSnowys