Tuyết Mario 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mario là một hoạt động trượt tuyết trên núi. Ông ấy đang có trượt băng vui vẻ thông qua các núi. Giúp
Mario tránh mặt và những trở ngại khác trên đường. Làm cho Mario đạt được kết thúc mà không rơi và trong
hạn chế thời gian.

Điều khiển:

sử dụng mũi tên để chơi

MarioSportsSkating