Tuyết Mario 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2316 58.97% with 39 votes

là tuyết thời gian một lần nữa. Mario và công chúa đang chơi với nhau trong nền tảng này. Đột nhiên,
quái vật đến và bị nhốt công chúa trong lồng. Giúp Mario biến tất cả những con quái vật vào quả cầu tuyết và đá
họ rời sân.

Điều khiển:
bàn phím sử dụng

để chơi

MarioPlatformsSnowPenguinPrincessRetroGirlsSnowy