گلوله برفی 2008 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چقدر بزرگ می تواند به شما رول گلوله برفی خود را توپ خود را بزرگتر باشد، سخت تر از آن است که برای کنترل! رقابت برای گرفتن مسابقات قهرمانی جهان و یا شماره یک نقطه در بهترین رکورد های آنلاین. موتور بازی 3D!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionSnowball2008