غار برفی کریسمس فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

کریسمس برف غار فرار یکی دیگر از نقطه نظر جدید کلیک کنید و اتاق بازی فرار از games2rule.com متاسفانه شما در داخل غار برفی در زمان کریسمس به دام افتاده است. درب غار قفل شده است. شما می خواهید را از اتاق فرار با پیدا کردن شی مفید و نکات. پیدا کردن راه درست برای فرار از غار برف. یک بازی سرگرم کننده بازی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید موس به بازی بازی.

EscapeChristmasRoomAndroid SnowCave