Ngáy Treasure Island Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Yo-Hồ-Hồ! Những sinh vật này là một nhiệm vụ đối với cướp biển chiến lợi phẩm. Giúp họ giữ đội trưởng của họ tỉnh táo đủ lâu để tìm thấy nó.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalAndroid Girls