از خروپف جزیره گنج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یو هو هو! این مخلوقات در تلاش برای غنیمت دزدان دریایی هستند. کمک آنها بیدار کاپیتان خود را به اندازه کافی طولانی برای پیدا کردن آن را نگه دارید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalAndroid Girls