دامنه تیرانداز از خفا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

دیوید Kirkland به یک عضو "آژانس" توسط یکی از "پنج خانواده" برای کمک به آنها با تلاش خود را برای به دست آوردن کنترل از شهر و خانواده جرم و جنایت دیگر استخدام شد.

کمی او دانید که مشتری خود را برنامه های دیگر برای خدمات خود را ...


کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

FightingShootingAdventureActionFirst Person ShooterAndroid DefaultSniperScope