Sniper Hunter 6 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Bắn hạ tất cả các tay súng bắn tỉa với khẩu súng trường của chư vị.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionShoot 'em UpSniperAndroid Hunter