Sniper Hunter 5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Phát hiện tất cả các stickmen đen ẩn trong bối cảnh đó. Hãy nhanh chóng trên nhiều cảnh.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionStickSniperFirst Person ShooterAndroid Hunter