Sniper Hero 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   285 84.85% with 33 votes

Kẻ thù đã xâm chiếm nhiều vùng của nước bạn. Như một tay bắn tỉa, bạn được cử đến Lurk xung quanh trại đối phương và bắn họ.

Điều khiển:
S đứng.
A đến ẩn
R. Để tải lại.
Không gian thanh để nhắm bắn tỉa.
Phím chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionSniperKillingFirst Person ShooterHero