Sniper Assassin - Quickshot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3011 73.17% with 41 votes

Là một tập hợp các nhiệm vụ phụ và bài tập mà Shawn nhận được trước khi đối đầu sôi động của mình với FFG Corp Chỉ có một bức ảnh được cho mỗi nhiệm vụ, nhưng vì nó là Shawn, ông chỉ cần một để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionStickSniperKillingSeriesAssassinQuickshot