Nhảy mui Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   136 68.42% with 19 votes

Một dịch tốt luôn luôn mang lại cho mọi người với nhau ... trong bệnh viện.

Điều khiển:
Mũi tên - Di chuyển
không gian -..
Hắt hơi Cố gắng gây ra một phản ứng dây chuyền lây nhiễm như nhiều người càng tốt.

KidsCollecting Sneeze