Rắn Squad Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Điều duy nhất tốt hơn so với việc có một tàn nhẫn, băng đảng tội phạm là có một lớn mạnh hơn, tàn nhẫn, băng đảng tội phạm. Trong đội hình rắn, tiếp tục phát triển đội vũ trang của bạn cho đến khi nó 's ác lâu dài và độc ác mạnh mẽ. Thu thập vàng, nâng cấp cướp và chống lại các lông tơ. Hoặc aren 't bạn một nhà lãnh đạo băng đảng tốt?

Điều khiển:
thấy trong hướng dẫn trò chơi

ActionBloody