حلزون باب 3 مصر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3812 76% with 50 votes

باب بازگشته است برای یک ماجراجویی دیگر و این بار در مصر گیر کردم.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleAdventureAnimalAndroid