بوسیدن و عشقبازی کردن پسر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

وقتی به دیدن قلب تپنده بوسه پسر به عنوان سریع تا حد امکان جمع آوری و قلب به اندازه کافی برای برنده شدن بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSmooch