بازی روباه حیله گر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

این روباه باهوش هیچ بازی برای تازه مزرعه مهارت های پازل خود را حل است! تصویب هر سطح از این بازی فیزیک به از بین بردن تعداد هدف از بلوک های سنگ از پازل خود را با چکش. مطمئن شوید که برای نگه داشتن تخم مرغ شکننده است به استراحت با خیال راحت در یکی از نرم عدل از یونجه. کار به سرعت برای یک جایزه هم، اما مراقب باشید اگر تخم مرغ بر روی زمین می افتد، آن را خواهد شکست و شما تخم ریزی 'به سطح بیش از شروع!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid DefaultGame