Shot קלע משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הקלע הוא משחק אסטרטגיה מהנה. השתמש בעכבר כדי לגרור ולירות מעוט כדי לקבל את כל הכדורים הצבעוניים לתוך האגרטלים הנכונים. השתמש בפצצות כדי להתפוצץ מכשולים.

בקרות משחק:
במשחק

Ball Sling Shot