شات رسن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تیرکمان بچه گانه یک بازی استراتژی سرگرم کننده است. استفاده از ماوس به کشیدن و ساقه هر جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود برای گرفتن همه توپ رنگی به داخل گلدان درست باشد. استفاده از بمب های منفجر شود از موانع است.

کنترل بازی:
در بازی

Ball Sling Shot