Trượt chim cánh cụt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Giúp chim cánh cụt Popo đạt được mục tiêu!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ObstacleAnimalPenguinDefaultSliding