کشویی پنگوئن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

راهنما پنگوئن POPO رسیدن به هدف!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ObstacleAnimalPenguinDefaultSliding