Panda trượt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn kiểm soát Panda Thạc sĩ bằng cách mỗi nhảy để tránh rơi xuống. Bạn phải đánh bại số điểm tốt nhất của bạn và có thể có được một vị trí tốt trong số các danh sách cầu thủ hàng đầu. Vui chơi trượt trên dốc trượt tuyết với Panda Thạc sĩ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillChallengeSkillSlidingPanda