Slammings Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Nó 's thời gian diệt cho các buggers xấu xí. Kéo Slammings với con chuột của bạn để gõ chúng đã chết trước khi họ đến cuối cấp, tạo giết Combos để mở khóa các công cụ mới.

Điều khiển:
1-5 phím để ném
- phím - chuột. Để chọn công cụ
phím mũi tên -. Để di chuyển máy ảnh.

DefenseThrowingFireBombMouse SkillDefendTowerSlammings