Slammings بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

زمان مرگ 'این buggers زشت است. Slammings کشیدن با ماوس خود را به آنها دست کشیدن مرده قبل از رسیدن به پایان سطح، ایجاد کشتن combos برای باز کردن ابزارهای جدید.

کنترل بازی:
کلید ماوس - برای پرتاب
1 تا 5 کلید - برای انتخاب ابزار کلیدهای جهت دار
- برای حرکت دوربین.

DefenseThrowingFireBombMouse SkillDefendTowerSlammings