آسمان پاندا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

شما برای برخی "زمان " مخفیانه و به دور انجام شد آشامیدنی Bambooze، در حال حاضر در زمان نگاه! اوه!

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت می کند. Z / X / فاصله - پرش.

AdventureObstacleAnimalPandaBearJumping