عروس آسمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این عروس FEY زیبا این است که به انتظار پری نامزد برای بازگشت از جنگ علیه هیزم در جنگل در این نزدیکی هست. هر چند او در مورد او بسیار نگران است، انتظار طولانی به معنای او تخم ریزی 'زمان برای دریافت لباس شب لباس عروس مناسب داشته باشند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpFashionGirlStyleChicDressWeddingDress UpBride