سوار جمجمه: جهنم آکروباتیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمجمه سرد رفتن به جهنم است. او سوار با جالب ترین دوچرخه خود می شود و نیاز به روشن کردن تمام شعله های آبی دارد تا پورتال را به محل بعدی باز کند. کمک به جمجمه این را بدون افتادن از دوچرخه به دست می آورد.

کنترل بازی:
در بازی

Driving Mouse Skill Skeleton Stunts Side Scrolling Balance Extreme Sport