جراحی پیوند پوست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   125 70.59% with 17 votes

اگر می خواهید به یک جراح واجد شرایط در بیمارستان، شما باید تشخیص و روش درمان در مورد انواع مختلف diseases.This زمان یادگیری شما را مجبور به یادگیری تشخیص و روش درمان در مورد پوست پیوند surgery.Only اگر شما یک سطح B دریافت در حالت عمل، سپس شما می توانید سخت تبدیل شدن به expert.Work! دکتر! کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Skin Grafting