اسکیت بازی کامپیوتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما در حال اسکیت باز جدید در شهر. نگاهی بر شهر با کشیدن کلاهبرداری دیوانه و نمره به عنوان بسیاری از نقاط که ممکن است. از بین بردن چیزهایی در طول راه شما به عنوان، پرش، تلنگر و سر و صدا راه خود را به پیروزی!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند. فاصله - پرش.

SkateboardObstacleBalancingSkatingMania