Sisi 'فرار بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   56 45.45% with 11 votes

Sisi داوطلب به انجام برخی از باغبانی برای لیزا و مینا، اما او تا به حال هیچ ایده که حیاط خلوت خود را به پیچ و خم پرچین بزرگ منفجر شده بودند به! راهنما راه خود را پیدا کنید او را از طریق این پیچ و خم قلم مو ضخیم!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت را از طریق پیچ و خم.

AnimalPuzzleSkillsGirlsAnimalsGirlSkillAnimalSisi-sGreatEscape