Sisi 's Fishies Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Sisi, các táo bạo, mèo đặc biệt, thực sự là trách nhiệm của tất cả các fishies và cô phải chăm sóc tốt của họ. Giúp Sisi ra bằng cách sử dụng kỹ năng của bạn và ăn các thực phẩm thích hợp cho cá phải.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillDoliSisiSisi-sFishies