Fishies Sisi ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

Sisi، گربه دارای گونه های برامده، ویژه، واقع در مسئول همه این fishies و او باید مراقبت خوب از آنها را. راهنما Sisi با استفاده از مهارت های خود را و تغذیه مواد غذایی مناسب برای ماهی مناسب است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillDoliSisiSisi-sFishies